Poštovné zdarma při objednávce nad 15000,- Kč

Užitečné informace

Zásady soukromí

Zásady soukromí

I.

Základní ustanovení

 1. Při spolupráci se Sport-Zavora.CZ nám svěřujete své osobní údaje. Děláme všechno pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom vám vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme.
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Luděk Závora, IČ 62767941, Cidlinská 22/73, 460 15 Liberec 15 (dále jen: „správce“).
 3. Kontaktní údaje správce jsou 

            adresa: Luděk Závora, Cidlinská 22/73, 460 15 Liberec 15
            email: obchod@sport-zavora.cz
            telefon: +420 730 546 795 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Tyto podmínky ochrany osobních údajů se vztahují na všechny zákazníky, dodavatele a odběratele správce a taky na kohokoli jiného, kdo správce kontaktuje nebo mu jinou cestou pošle nějaké informace. Tím se rozumí všichni, kdo využívají služeb správce nebo pro něho poskytují služby, subdodávky nebo jsou v jiném smluvním vztahu se Společností.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které
 2. a) jste mu poskytl/a zejména při těchto příležitostech:
 • při uzavření smluvního vztahu mezi Vámi a námi (vyplněním objednávkového formuláře, protokolu o servisu nebo nájemní smlouvy nebo jiné smlouvy);
 • údaje, které nám poskytnete v průběhu realizace zakázky;
  • pokud správce kontaktujete a poptáváte nebo nabízíte dodávky svých služeb nebo zboží.
 1. b) získal z jiných zdrojů, zejména při těchto příležitostech:
 • veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků a sítě Internet, pokud takové informace správce nezbytně potřebuje na příklad pro řádné vystavení účetního dokladu nebo při obdobných příležitostech;
  • z našich kamerových záznamů umístěných v provozovně;
  • informace o návštěvách na našich webových stránkách díky souborům cookies, pokud jste si na svém zařízení povolili jejich zpracování;
  • informace, které správce obdržel od třetích osob, jako na příklad Vašich rodinných příslušníků, zaměstnavatelů, spolupracovníků nebo obchodních partnerů, a které nezbytně potřebujeme pro realizaci zakázky.
 1. Správce může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

 

III.

Účel zpracování osobních údajů

 1. Správce využívá shromážděné údaje k těmto účelům:
 • Ochrana majetku a ochrana práv třetích osob

Máme zájem na tom, abychom chránili majetek a naše stejně jako práva třetích osob. Za tímto účelem jsou prostory provozovny správce zabezpečeny kamerovým systémem.

Pokud nás přijdete navštívit v naší provozovně a přihodí se jakýkoliv bezpečnostní incident, můžeme za účelem ochrany majetku a ochrany práv správce nebo třetích osob zpracovávat záznam z kamerového systému. Vaše údaje využíváme výhradně za uvedeným účelem a dále je nijak nezpracováváme.

 • Uzavírání, změna a ukončování smluv
  Údaje využíváme pro přípravu smluvní dokumentace, změnu smluv nebo ukončení smluv.

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvního vztahu.

 • Oslovování pro spolupráci
  Údaje užíváme po poptávání služeb a produktů od různých dodavatelů.Máme přitom za to, že tímto nezasahujeme do Vašeho soukromí. Pokud by Vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů správce.
 • Obchodní činnost
  Údaje užíváme pro samotnou realizaci a evidenci zakázek, pro komunikaci se zákazníky, odběrateli a dodavateli.

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli realizovat zakázku a splnit veškeré naše smluvní povinnosti.

Můžeme Vás rovněž kontaktovat prostřednictvím zpráv SMS, abychom Vám připomněli splnění povinnosti ze smlouvy uzavřené se správcem, na příklad blížící se datum vrácení sportovního vybavení. Předpokládáme, že tímto nezasahujeme do Vašeho soukromí, ale pokud by Vás to přesto obtěžovala, dejte nám prosím vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů správce.

Vaši spokojenost s nákupem správce zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Heureka - Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu.

 • Vedení účetnictví
  Údaje využíváme k vystavování faktur a vedení účetnictví Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.
 • Marketing 

Vaše osobní údaje užíváme za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud jste nám k tomu udělili dobrovolný souhlas, po dobu pěti let, nebo pokud jsme s Vámi ve smluvním vztahu, neboť důvodně předpokládáme, že máte o informace a novinky jako zákazníci správce zájem. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů správce.Dále používáme na našich internetových stránkách pro remarketing funkce společnosti Google Inc. ("Google"). Remarketing pomáhá oslovit uživatele, kteří už náš web někdy předtím navštívili. Na základě sekcí webu, které navštívili, můžeme těmto zákazníkům dokonce zobrazovat přizpůsobené reklamní sdělení. Naše reklamy se mohou zobrazovat, když procházíte jiné weby v obsahové síti Google, nebo když na Googlu vyhledáváte určité pojmy, které mají nějakou souvislost s našimi produkty. Google používá tzv cookies pro analýzu používání internetových stránek, které tvoří základ pro rozvoj reklamy. Za tímto účelem Google uloží malý soubor obsahující sekvenci čísel v prohlížečích návštěvníků webových stránek. V souboru jsou zaznamenány počty návštěv webové stránky, stejně jako anonymizované údaje o použití těchto stránek. Osobní údaje návštěvníků internetových stránek nejsou ukládány. Pokud následně navštívíte jiné webové stránky v reklamní síti Google zobrazují se reklamy, které berou v úvahu vysokou pravděpodobnost dříve prohlédnutého zboží a informačních oblastí. Za tímto účelem budeme Vaše osobní zpracovávat maximálně 30 dní. Můžete natrvalo deaktivovat používání cookies společnosti Google pomocí odkazu uvedeného níže a stažením a instalací plug-inu uvedeného zde: www.google.com/settings/ads/plugin.

 • Nábor nových zaměstnanců
  Pokud nám zašlete svůj životopis, budeme vaše údaje využívat pro obsazení nové pracovní pozice.Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu výběrového řízení, ledaže nám dáte souhlas, abychom si vaše údaje uložili po dobu dalších dvou let pro případ nově otevřené pozice v budoucnu.
 • Soudní řízení a obrana právních nároků
  Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s obchodní spoluprací se správcem, nebo v jiných případech povolených platnými zákony

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Pokud není uvedeno v konkrétních případech jinak, správce uchovává Vaše osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a standardně ještě deset (10) let po jeho skončení, ledaže jsou stanoveny jiné zákonné archivační doby. Správce Vaše údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 3. Pokud to umožňuje zákon, může si správce některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:
 • pokud s Vámi správce řeší nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok;
 • pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě;
 • pokud takové údaje správce potřebuje k legitimním obchodním účelům.

 

V.

Příjemci osobních údajů 

 1. Správce může Vaše osobní údaje sdílet:

 

 1. a) S našimi obchodními partnery

Správce může poskytovat údaje svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, poradcům a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům. Informace těmto stranám poskytuje, například aby vám mohly poskytnout služby nebo dodat zboží při realizaci vaší zakázky, které správce sám neumíme.

Rádi bychom Vás ujistili, že všichni obchodní partneři správce jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů

 

 1. b) Z právních důvodů nebo v případě sporů

Správce může Vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady:

 • s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich právních nároků, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku správce nebo třetích osob, případně pokud v souvislosti s poskytováním služeb nebo obchodní spoluprací se správcem dojde ke sporům;
 • s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem správce nebo její části do vlastnictví jiné společnosti.
 1. c) S vaším souhlasem
  Správce může vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud vás na to upozorní a Vy s tím budete souhlasit.
 2. Všechny Vaše osobní údaje jsou zpracovány v EU. Pouze Vaše jméno a e-mailová adresa je za účelem zasílání novinek rostřednictvím e-mailu zpracovávána v apliakci MailChimp, která sídlí v zemi mimo EU. Dovolujeme si Vás informovat, že aplikace MailChimp zajišťuje ochranu osobních údajův souladu s platnými právními předpisy.

 

VI.

Vaše práva

 1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte tato práva:
 2. a) Přístup k Vašim údajům

Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů správce.


 1. b) Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích
  Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu se správcem k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména, změna sídla či bydliště nebo e-mailové adresy či telefonního čísla, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů správce.

 

 1. c) Omezení zpracování
  Pokud máte za to, že:
 • zpracováváme Vaše nepřesné údaje,
 • zpracování Vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat,
 • Vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení,
 • již Vás naše zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by vás mohli zajímat,

můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

 1. d) Přenositelnost údajů

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace.

 1. e) Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete jej kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít jakýchkoli kontaktních údajů správce, a pokud se jedná o souhlas se zasíláním novinek prostřednictvím e-mailu, můžete se z odběru odhlásit potvrzením odhlášení se z odběru podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

 1. f) Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů


 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Sledujte nás

Facebook

Novinky emailem - NEWSLETTER

Všechna práva vyhrazena © 2017 SPORT-ZAVORA.CZ